مدیریت امور حقوقی- قانون
قانون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 1. قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 شورای عالی فرهنگی

 2. آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

 3. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

  16. قانون پیشگیری از وقوع جرم

  17
  . قانون شورای حل اختلاف
   


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=64.6141.48001.fa
برگشت به اصل مطلب