دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 
 
نام سمت شماره تلفن یا فکس شماره داخلی
خانم عبدالعلی مدیر ۸۸۰۵۴۴۱۹ ۲۴۱۶
خانم بیات مسئول دفتر ۸۸۶۰۷۹۳۴ - ۸۸۰۵۴۴۱۹ ۲۴۱۶
آقای ملک نیا معاون ۸۸۶۲۲۵۸۸ ۲۴۴۱
آقای نصیری کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۵۷ ۲۴۲۱
خانم سبحانی کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۹۹ ۲۴۱۹
خانم زمانی کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۹۹ ۲۴۱۹
آقای عبدلی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۵۷ ۲۴۲۱
خانم بساطی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۵۸۰ ۲۴۴۲
آقای اوردی خانی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۵۸۰ ۲۴۴۲
آقای محسنی کارشناس فناوری اطلاعات ۲۴۶۱
آقای مقدم کادر دفتری ۲۴۲۴
آقای غزنوی کادر دفتری ۲۱۴۳
آقای صفری کارشناس در امور حقوقی ۲۴۴۱

دفعات مشاهده: 821 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر