دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم های تعهدات

 | تاریخ ارسال: 1396/5/30 | 

  فرم شماره 1 « اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره های دکترای تخصصی ph.D »

  فرم شماره2 « تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)»

  فرم شماره3 «اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره دکترای تخصصی پژوهشی ( ph.D . by Research )»

  فرم شماره 4 « فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)»

  فرم شماره 5 « فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران استفاده کننده از سهمیه سی در صد مازاد مناطق محروم»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  فرم شماره 1-5 « فرم اخذ وثیقه ملکی  از دستیاران استفاده کننده از سهمیه سی در صد مازاد مناطق محروم»

 

  فرم شماره 6 « فرم وثیقه ملکی برای اخذ تعهد از دستیاران استفاده کننده از سهمیه بومی در آزمون دستیاری دندانپزشکی)»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  فرم شماره 7 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 8 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد رشته تخصصی پزشکی خانواده»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 9 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران پذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی خانواده که از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی استفاده نموده اند»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 فرم شماره 10 « فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی) 

  فرم شماره 11« فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی (غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیارفوق تخصصی) 

  فرم شماره 12 « فرم تعهد بورسیه های کوتاه مدت خارج از کشور »

  فرم شماره 13« فرم تعهد متقاضیان (دانشجویان) خروج از کشور»

  فرم شماره 14 « فرم سند وثیقه ملکی دانشجویان بورسیه خارج از کشور»

  فرم شماره15« فرم سند وثیقه ملکی به جای ضمانت نامه بانکی جهت خروج موقت از کشور»

  فرم شماره16 « فرم ضمانت نامه بانکی جهت خروج از کشور»

  فرم شماره 17 « فرم ظرفیت مازاد»

  فرم شماره18 « فرم تعهد محضری فرصت مطالعاتی»

  فرم شماره 19 « فرم اخذ تعهد از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»

  فرم شماره 20 « فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»

  فرم شماره 21« فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص دستیاران آزاد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 فرم شماره 1-21 «فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان آزاد آزمون دستیار فوق تخصصی»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  فرم شماره 22« فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی)

   فرم شماره 23 « فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص اعضای هیأت علمی)

  فرم شماره 24« فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص مستخدمین سایر نهادها)


  تذکر : وفق اعلام دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ، میزان تعهدپذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصص در رشته های خون و سرطان بالغین ، نفرولوژی ، بیماریهای ریه ، روانپزشکی کودک ونوجوان ، جراحی کودکان ، جراحی قلب و عروق ، روماتولوژی کودکان ، عفونی کودکان و کلیه کودکان ، قلب کودکان ، جراحی قفسه صدری (توراکس) ، مراقبهای ویژه ،  در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به میزان برابر طول دوره آموزشی می باشد .

.......................................................................................................................................................................................................................................

فرم شماره 25 « فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزاد»


فرم شماره 26 «فرم تعهد موضوع شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم»(مخصوص دستیاران فوق تخصص)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 27 «فرم اخذتعهد محضری از دکترای تخصصی آزاد»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 28 «فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 29 «فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 30«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 31 «فرم اخذتعهد محضری از دستیاران اتباع خارجه»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 32 «اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه 100 درصد بومی- آزمون سراسری سال ......با سهمیه دو و سه (موضوع سهمیه بومی استان/بومی شهری)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 33 «فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه 40 درصد کاردان های رشته مامایی»(شاغل در طرح پزشک خانواده برای ادامه تحصیل در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 34 «فرمت سند تعهدپذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی»(سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 35 «فرم اخذ تعهد از دستیاران آزاد دندانپزشکی(متعهدعام)»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 36 «فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 37  «فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 38  «فرم اخذ سند تعهد محضری خاص از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت 36 »


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 20430 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر