دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم های تعهدات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | 

  فرم شماره 1 « اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره های دکترای تخصصی ph.D »

  فرم شماره2 « تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)»

  فرم شماره3 «اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره دکترای تخصصی پژوهشی ( ph.D . by Research )»

  فرم شماره 4 « فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)»

  فرم شماره 5 « فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران استفاده کننده از سهمیه سی در صد مازاد مناطق محروم»

  فرم شماره 6 « فرم وثیقه ملکی برای اخذ تعهد از دستیاران استفاده کننده از سهمیه بومی در آزمون دستیاری دندانپزشکی)»

  فرم شماره 7 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»

 فرم شماره 9 « فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی) 

  فرم شماره 10 « فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی (غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیارفوق تخصصی) 

  فرم شماره 11 « فرم تعهد بورسیه های کوتاه مدت خارج از کشور »

  فرم شماره 12 « فرم تعهد متقاضیان (دانشجویان) خروج از کشور»

  فرم شماره 13 « فرم سند وثیقه ملکی دانشجویان بورسیه خارج از کشور»

  فرم شماره14 « فرم سند وثیقه ملکی به جای ضمانت نامه بانکی جهت خروج موقت از کشور»

  فرم شماره15 « فرم ضمانت نامه بانکی جهت خروج از کشور»

  فرم شماره 16 « فرم ظرفیت مازاد»

  فرم شماره17 « فرم تعهد محضری فرصت مطالعاتی»

  فرم شماره 18 « فرم اخذ تعهد از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»

  فرم شماره 19 « فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»

  فرم شماره 20 « فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص دستیاران آزاد)

  فرم شماره 21 « فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی)

   فرم شماره 22 « فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص اعضای هیأت علمی)

  فرم شماره 23 « فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی »(مخصوص مستخدمین سایر نهادها)


  تذکر : وفق اعلام دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ، میزان تعهدپذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصص در رشته های خون و سرطان بالغین ، نفرولوژی ، بیماریهای ریه ، روانپزشکی کودک ونوجوان ، جراحی کودکان ، جراحی قلب و عروق ، روماتولوژی کودکان ، عفونی کودکان و کلیه کودکان ، قلب کودکان ، جراحی قفسه صدری (توراکس) ، مراقبهای ویژه ،  در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به میزان برابر طول دوره آموزشی می باشد .

....................................................................................................................................................................................

فرم شماره 24 « فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزاد»


فرم شماره 25 «فرم تعهد موضوع شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 26 «فرم اخذتعهد محضری از دکترای تخصصی آزاد»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 27 «فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 28 «فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 29 «فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دفعات مشاهده: 1970 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر